Worship

การนมัสการที่แท้จริง เป็นการนมัสการที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ผู้คนมีแนวโน้มที่จะง่วนอยู่กับว่าจะนมัสการที่ไหน จะร้องเพลงอะไรในการนมัสการและการนมัสการของพวกเขาดูเป็นอย่างไรในสายตาของผู้อื่น การเจาะจงไปในสิ่งเหล่านี้ทำให้พลาดเป้าหมาย พระเยซูบอกเราว่าผู้นมัสการที่แท้จริง จะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:24) หมายความว่า เรานมัสการจากหัวใจและในทางที่พระองค์ได้ออกแบบเอาไว้ การนมัสการอาจจะรวมถึงการอธิษฐาน การอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง การร้องเพลง การร่วมรับพิธีมหาสนิท การชุมนุมกันของคริสเตียนและการรับใช้ผู้อื่น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแสดงออกในแบบเดียว แต่กระทำอย่างเหมาะสมเมื่อหัวใจและทัศนคติของคนนั้นอยู่ในทางที่ถูก

เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันที่จะรู้ว่าการนมัสการนั้น สงวนไว้ให้กับพระเจ้าเท่านั้น พระองค์ทรงสมควร และไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระองค์ (วิวรณ์ 19:10) เราต้องไม่นมัสการธรรมิกชน ผู้เผยพระวัจนะ อนุสาวรีย์ ทูตสวรรค์ พระจอมปลอม หรือมารีย์แม่ของพระเยซู เช่นเดียวกัน เราไม่ควรจะนมัสการเพื่อคาดหวังสิ่งตอบแทน เช่น การรักษาที่มหัศจรรย์ การนมัสการเป็นการทำเพื่อพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับ และเพื่อความปรารถนาของพระองค์เอง การนมัสการสามารถเป็นการสรรเสริญพระเจ้าในที่สาธารณะ (สดุดี 22:22, 35:18)

ในการชุมนุมกันที่ได้จัดขึ้นมา ในที่ๆ เราสามารถประกาศผ่านการอธิษฐาน และการสรรเสริญถึงความชื่นชมยินดี และการขอบพระคุณพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับเรา การนมัสการที่แท้จริงรู้สึกได้ภายในและแสดงออกมาผ่านการกระทำของเรา “การนมัสการ”  โดยเป็นหน้าที่นั้น ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยและพระองค์เกลียดสิ่งนี้ พระเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างใน อาโมส 5:21 – 24 ในขณะที่พระองค์พูดถึงการพิพากษาที่จะมาถึง อีกตัวอย่างหนึ่ง คือเรื่องของคาอินกับอาแบล บุตรสองคนแรกของอาดัมและเอวา ทั้งคู่ได้นำของขวัญมาถวายแด่พระเจ้า แต่พระเจ้าพอพระทัยในของของอาแบล คาอินได้นำของขวัญมาถวายเพราะว่าเป็นหน้าที่ อาแบลได้นำลูกแกะหัวปีจากฝูงของเขา เขานำมาด้วยความเชื่อและการสรรเสริญพระเจ้า

การนมัสการที่แท้จริงไม่ใช่การจำกัดอยู่แค่สิ่งที่เราทำในคริสตจักร หรือการร้องเพลงสรรเสริญ (แม้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและพระคัมภีร์บอกให้เราทำสิ่งเหล่านี้ )

การนมัสการที่แท้จริง คือการยอมรับพระเจ้า พลังอำนาจทั้งหมดและพระสิริของพระองค์ในทุกสิ่งที่เรากระทำ รูปแบบซึ่งสูงที่สุดในการสรรเสริญ และนมัสการ คือการเชื่อฟังพระเจ้าและพระคำของพระองค์ การที่จะทำสิ่งนี้ได้เราต้องรู้จักพระเจ้า เราไม่สามารถที่จะไม่ตระหนักถึงพระองค์ได้

(กิจการ 17:23)

การนมัสการคือการแสดงออกถึงพระสิริและการยกย่องพระเจ้า เพื่อแสดงถึงความสัตย์ซื่อและการสรรเสริญพระบิดาของเรา

Credit: https://www.gotquestions.org