วิทยาศาสตรย์กับพระเจ้า ตอน 1

มีคำถามมากมายที่เราไม่อาจจะหาคำตอนได้ แต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้ถึงความจริง คำถามเหล่านั้นก็ได้รับ คำตอบ และนำเราสู่ความเข้าใจและเปลี่ยนเราให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ในวิดิโอนี้ได้พูดถึง วิทยาศาสตรย์กับสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไวในพระคำภีร์ ที่ นพ.ภากร จันนมัฎฐะ ได้สงสัยว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่ และพยายามจะหาข้อบกพร้องในพระคำภีร์ แต่ท่านกลับเจอกับความจริงที่ว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และไม่มีข้อผิดพลาดใดเลยใน พระคำของพระเจ้า

” ข้าพเจ้าแสวงหาสิ่งต่างๆ ที่อาจเป็นคำตอบของชีวิตไปเรื่อยๆ เมื่อข้าพเจ้ามองหาสิ่งหนึ่งและได้มา ข้าพเจ้าจะ ชื่นชมอยู่สักพัก และมองหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายต่อไป ข้าพเจ้าเริ่มมองเห็นว่า หากทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ แล้วจะหยุด แสวงหาในวันใด จะต้องเหน็ดเหนื่อย ดิ้นรนเช่นนี้ไป จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตหรือ “

นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ

ประวัติของ นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
– แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
วุฒิบัตร:
– สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
– สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
– อายุรกรรมโรคหัวใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
– การศึกษาผลของปฏิกิริยาไฟฟ้าของร่างกาย
– หัวใจเต้นผิดปกติ
– การสวนหัวใจ

https://www.bumrungrad.com/doctors/Pakorn-Chandanamattha?lang=thคำ

พยานชีวิตของ นพ. ภากร จันทนมัฏฐะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s